ekolan

Plan osiedla

Legenda:

 • Wjazd na osiedle
 • Wjazd do hali
  garażowej
 • Granica osiedla
 • Teren rekreacyjny
 • Droga
  przeciwpożarowa
 • Plac zabaw
 • Wejście
  do budynku
 • Parking rowerowy
 • Schody
  ewakuacyjne
 • Droga
  wewnętrzna
 • Stacja
  transformatorowa
 • Śmietnik